Çöküntülər (coğrafiya)

Çöküntülər (geol.) — qədim və müasir çöküntülər. Qədim çöküntüləri səciyyələndirərkən Ç.məhfumu aşağıdakı hallarda "suxur" a) çöküntü süxur komplekslərinin straqrafik aidiyyətini müəyyənləşdirdikdə; b) çökmə süxurlarda faydalı qazıntıların olması ilə əlaqədar səciyyələndirdikdə (mis: kömürlü çöküntülər), c) genetik tiplərin təyinində (mis: göl ç., dərin dəniz ç.) Ç. məhfununu qədim çökmə və vulkanogen çökmə mənşəli çöküntülər üçün istifadə etmək daha düzgündür, müasir Ç.isə çöküntü adlandırmaq lazımdır.[1]

İstinadlar redaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı lüğəti "Elm" Bakı-2012 səh.55