Çaqılların səmtləşməsi


Çaqılların səmtləşməsi -çaqılların,süxur qırıntılarının hərəkətlərinin hidrodinamik rejimlə müəyyənləşdirən səmtliyi. Uzunsov və yastılaşmış çaqılların uzun oxu axımın istiqamətinə perpendikulyar /dibdə yuvarlanma/ və ya paralel/ asılı vəziyyətdə hərəkət/ səmtləşmiş olur. Sahil çaqıllarının uzun oxu adətən sahil xəttinə paralel olur.[1]


İstinadlarRedaktə

  1. Geomorfoloji Terminlərin İzahlı Lüğəti "Elm" Bakı 2012 səh.47