Çarpaz düz xətlər

Bir müstəvi üzərində yerləşməyən iki düz xətt. Əgər düz xətləri çarpazdırsa, onda yalnız bir cüt paralel müstəviləri var ki, , Eyni zamanda sonsuz sayda perpendikulyar müstəvilər cütü var ki, onlardan biri düz xəttindən, digəri isə düz xəttindən keçir. Əgər , , olarsa, ondabu iki paralel müstəvi arasındakı məsafə çarpaz düz xətləri arasındakı məsafəyə bərabərdir. düz xətləriin çarpazlığı "" kimi işarə olunur.

ƏdəbiyyatRedaktə

1. M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, "Radius nəşriyyatı", 296 səh.