Çat (ing. chat — "çərənləmək") — kompüter şəbəkəsində real zaman rejimində ünsiyyət sistemi. Onun real zaman rejimində ünsiyyət yaratmaq imkanı verməsi onu digər «ləng» imkanlardan fərqləndirir.