Çay hövzəsi — Müəyyən bir çaya yerin səthindən və yer altından su toplanan əraziyə deyilir.[1] Çay hövzəsi bir-birindən suayrıcılar ilə ayrılır.

Çay hövzəsinin sxematik təsviri. Mavi xətlər su axınlarını, qəhvəyi nöqtəli xətt isə hövzənin sərhəddini (suayrıcı) göstərir.

Çay hövzələri axarlı və axarsız hövzələrə bölünür. Bilavasitə çayı dənizə və ya okeana axıb gedən hövzəyə-axarlı hövzə, çay sisteminin Dünya okeanı ilə əlaqəsi olmayan hövzəyə isə axarsız hövzə deyilir. Axarsız hövzələr materiklərin daxili hissəsində hər tərəfi hündür çökək sahələrdə yerləşir.[1]

Həmçinin bax redaktə

Xarici keçidlər redaktə

İstinadlar redaktə

  1. 1 2 O.Osmanov.B.Abdullayev.İzahlı coğrafiya lüğəti.Bakı.1966.