Çox dövrlülər - politsiklik quruluşa malikdir.

Əsas nümayəndələrRedaktə

Kimyəvi birləşmə Kimyəvi birləşmə
Antritsin   Benzpiren və ya Benz(a)piren  
Xrizen   Koronin  
Koranilin   Tetrasin  
Naftalin   Pentasin  
Finantrin   Pirin  
Trifenilin   Ovalin  

Xarici keçidlərRedaktə