Üçüncü ingilis - holland müharibəsi

Üçüncü ingilis - holland müharibəsi (1672 -74) Hollandiyanın Fransa ilə 1672-1678-ci illər müharibəsinin tərkib hissəsi. İngiltərə bu müharibəyə ingilis kralı II Karl və fransız kralı XIV Lüdovik arasında bağlanan gizli saziş əsasında daxil oldu. İngilislər qəflətən holland donanmasına hucum etdilər. 1673 -cü ilin avqustunda Röyterin komandanlığı altında holland donanması birləşmiş ingilis-fransız donanmasını Teksel yanında darmadağın etdi. Dənizdəki məğlubiyət və Hollandiyadan daha təhlükəli rəqibə çevrilən Fransanın güclənməsindən qorxuya düşən ingilislər müharibədən çıxdılar. 19 fevral 1674-ci il Vestminster sülh sazişi 1667 -ci il Bred traktatını qüvvədə saxladı.

MənbəRedaktə

Советская военная энциклопедия. Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва-1976 год. Т.1