Üç F - (port. “Três F” (Futebol, Fado e Fátima) "Futbol, Fado və Fatima" mənalarını bildirən ifadə, sosial fenomen.

Portuqaliyada "Yeni Dövlət" (Estado Novo) avtoriatar rejimi dövründə, xüsusiylə 1951-ci ildən etibarən prezident Antoniu di Oliveyra Salazar dövrünü nəzərədə tutan bu ifadə, ölkədə sabitliyi saxlamaq üçün dövlətin istifadə etdiyi vasitə kimi nəzərdə tutulur. [1]

  1. Futbol - Böyük böhran sonrası Latın Amerika və bir sıra Avropa ölkələrində ortaya çıxan ideoloji-siyasi hərəkatlardan geniş kütlələri yayındırmaq üçün dövlət əhalini futbola cəlb etməyə çalışırdı. Belə ölkələrdə iki klub arasındakı rəqabət daim önplanda saxlanılır, əhalinin, xüsusiylə də gənclərin mühabisə, müzakirə mövzusuna çevrilirdi. Portuqaliyada Sporting və Benfika klubları arasındakı rəqabəto dövrdən bəri davam etməkdədir.
  2. Fado - Portuqal gitarası müşayətində bir nəfər tərəfindən ifadə edilən, mövzusu hüzunlu olan tipik portuqal xalq musiqisi.
  3. Fatima - Portuqaliyanın mərkəzində yerləşərən Fatima adlı tarixi qəsəbədə, 1917-ci ildə 3 uşağın Bakirə Məryəmi görmələri barədə iddiaları, və bu dövrdə baş verən bəzi təbiət hadisələrinin xalq arasında ajiotaj yaradır. Daha sonrakı illərdə Vatikan bu hadisəni möcüzə kimi qəbul edir və Fatima kəndində baş verənləri ilahi mesaj və müqəddəs hesab etdiyini elan edir. Bu konteksdə "Fatima" sözü dinə, dini fanatizmə işarə edir. [2] Bu ifadə günümüzdə, Portuqaliya daxili siyasətində geridəqalmışlığı, diktatorluğu, avtoritarizm və cəhaləti tənqid etmək üçün istifadə edilir. "Üç F" ifadəsinə müxalif olaraq, 1974-cü ildən etibarən, "Üç D" yəni Demokratikləşmə, Dekolonizasiya və Şəffaflıq (Democratizar, Descolonizar e Desenvolver.) şüarı önəm qazanmışdır.[3]

QaynaqlarRedaktə

  1. https://eco.pt/2017/05/13/fatima-futebol-e-festival-o-regresso-dos-tres-efes/
  2. http://domafonsohenriques.blogs.sapo.pt/10304.html
  3. https://portugaldostresefes.wordpress.com/o-mito-dos-tres-efes/