İşgəncə

Diverse torture instruments.jpg

İşgəncəcəza tədbiri; məhkuma fiziki əzab vermə. Aşağıdakılardan ibarət idi: dili kəsmək, burun deşiklərini qoparmaq, əl-ayağı çapmaq, qamçı, çubuq və s. döymək, damğalamaq və s. Rusiyada 1863-cü ildə qismən ləğv edilmişdir, lakin 1917-ci ilədək bəzi formaları tətbiq olunmuşdur. Bir sıra dövlətlərdə 20-ci əsrin ortalarınadək saxlanılmışdır.

Xarici keçidlərRedaktə