İşsizliyin formaları

İşsizliyin aşağıdakı formaları var[1]

  • Friksion işsizlik o zaman yaranır ki, şəxs çalışa biləcəyi iş var, amma bu işi axtarıb tapmaq üçün çox uzun bir vaxt lazımdır.
  • Struktur işsizlik. Bəzən şirkətlər yeni texnalogiya tətbiq edir və ya istehsal istiqamətini dəyişir. Bu zaman yeni texnalogiyadan istifadə edə bilməyən və ya yeni istehsal sahəsinə uyğun olmayan işçilərə ehtiyac qalmır. Bu zaman yarana işsizliyə Struktur işsizlik deyilir[2].
  • Dövrü (tsikl) işsizlik. Bu işsizlik forması sənayenin tənəzzülü, istehsalda işçi qüvvəsinə olan tələbin aşağı düşməsi nəticəsində yaranır[3].

İstinadlarRedaktə

  1. Samuelson, 2010. Səh 310
  2. Samuelson, 2010. Səh 310
  3. Atakişiyev M.C.,Mikro və Makroiqtisadiyyat. Bakı,2010. səh 392