Qədim Şərq Tanrıları
İşum
Mifologiya Şumer, Akkad, Babil

İşum(di-šum, bəzən ì-šum, i-šum-mu) tanrı, ya tanrıların elçisi (nāgir ilī) və ya qulluqçusu (rābiṣu)[1], bələdçisi(ālik maḫrīšu)[2], Babil tanrısı Erranın xələfi, tanrı Nerqalın elçisi. İşum eyni zamanda gecə bələdçisi (dEN.MI.DU.DU, bēlu mūttallik muši) və yolların ağası, sahibi (bēl sūqi, sukkal sūqi) hesab edilir[3].

İstinadlar

redaktə
  1. A. L. Oppenheim, The Eyes of the Lord. Journal of the American Oriental Society 88/1, 1968, 178
  2. J. J. M. Roberts, Erra: Scorched Earth, Journal of Cuneiform Studies 24/1-2, 1971, 13
  3. Erica Reiner, Plague Amulets and House Blessings. Journal of Near Eastern Studies 19/2, 1960, 150