İbtidai bitkilər - Thallophita ailəsinə aid edilən bu qrupa yosunlar  (Yura) daxildir. Vahid bədən (kök-yarpaq, tallom) gövdə, yarpaq və köklərə bölün­­məmişdir. Yura suda, nadir hallarda torpaq­da yaşayan tək və kolonial ibtidai bitkilər qrupu olub, ölçüləri bir neçə mikrometrdən  60 m çatır. İbtidai bitkilər fotosintez edən (xlorofil) və boya (rəng) piqmentləri (fukoksaytin, karotin, fikobilin və b.) vardır. Yura qeyri-cinsi və cinsi yolla çoxalır. Minerallaşmış örtük törəmələri olan cinsi hüceyrələr bəzən fossil halda mühafizə olunur. İbtidai bitkilər çoxunun mineral skelet (örtük,çexol) əmələgətirmə qabiliyyəti vardır. Piqment  dəstisinə, hüceyrələrin sayına (birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər) və mineral skeletin quruluşuna görə Yura heyvanlar aləmində tipə uyğun gələn 7 şöbəyə ayrılır: Dinophyta, Christophyta, Diatomeae, Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Charophyta. Ən qədim tapıntıları  vendin  üst  hissələrindən məlumdur.

İbtidai bitkilər
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.