İdeal qazın hal tənliyi

İdeal qazın hal tənliyi - sadəcə, olaraq ideal qazın halını təyin edən tənliyə deyilir. Bəzən bu tənliyə Klapeyron və ya Mendeleyev-Klapeyron tənliyi deyilir. İdeal qazın hal tənliyi (Mendeleyev-Klapeyron tənliyi) aşağıdakı kimidir:

və ya

Xarici keçidlərRedaktə