Merge-arrows.svg Bu məqalə İmport məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

İdxal (en. import ~ ru. импорт ~ tr. ithal)– informasiyanın bir sistemdən və ya proqramdan başqasına köçürülməsi (daşınması). İdxal olunan verilənlərin, xüsusən, tərkibində qrafika olan sənədlərin daxili formatı və ya strukturu informasiyanı qəbul edən sistem və ya proqram tərəfindən müəyyən qaydada dəstəklənməlidir. İdxal prosesini daha asan etmək üçün böyük sayda verilənlər tipinin formatında razılaşmalar var (məsələn, qrafik fayllar üçün TIFF və PICT formatları).

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.