İkinci Efes Məclisi

İkinci Efes Şurası449-cu ildə toplanan kilsə məclisidir. Ekumenik kilsə məclisi olaraq İmperator II Teodosiusun çağırışı ilə çağırılsa da, mübahisəli protokollarına görə ekumenik sayılmamış və Saxta məclis adlandırılmışdır. Daha sonra Xalxidon məclisi tərəfindən rədd edilmişdir.