İkinci fars-türk müharibəsi

Fars-Türk müharibəsi619-cu ildə Qərbi Türk Xaqanlığı ilə Sasanilər dövləti arasında baş vermişdir. İlk müharibəni 30 il əvvəl İrana qarşı müharibədə məğlub olan türklər, sonradan öz mövqelərini dəyişməyə çalışdılar, həmin vaxt farslar isə Bizans imperiyasına qarşı mübarizələr aparırdı. Türklər eftalitlərlə ittifaqda, Sasanilər dövlətinin şərq hissəsini böyük bir ordu ilə işğal etdi, lakin Xorasan əyalətinin Tus şəhərinin yaxınlığında baş verən ilk döyüşdə ağır mübarizədə məğlub oldular. Bu döyüşlərdən sonra mütəffiqlər xaqan Tun Yabqu xandan kömək istədilər. Elə bu barədə erməni tarixçisi Sebos, çox güman ki, sonradan kömək üçün alınan döyüşçülərin sayını daha çox-300 000 qeyd edir. Lakin möhkəmlətmə 300 000 olmasa da, lazımi qədər böyük oldu. Tez bir zamanda türklərin və eftalitlərin ordusu bütün Xorasanı, 300 nəfərin müdafiə etdiyi Tus şəhərini ala bildilər. Mütəffiqlər İsfahana çatdıqdan sonra, onlar geri çəkildilər. Həmin dövrdə Fars komandanı Smbat Baqratun tez fars ordusunu təşkil etmiş, türk- eftalit ordusunu məğlub edərək, liderlərini də öldürmüşdür. Liderin ölümündən sonra müttəfiqlər öz sərhədlərinə çəkilməyə məcbur oldular.

Fars-Türk müharibələri
Tarix 619-cu il
Yeri Mərkəzi Asiya
Nəticəsi Sasanilərin qələbəsi
Münaqişə tərəfləri

Göytürk İmperiyasının bayrağı.gif Qərbi Göytürk xaqanlığı
Hephtalites(An-mu-lu-chjen).gif Eftalitlər

Derafsh Kaviani.png Sasanilər dövləti

Komandan(lar)

Göytürk İmperiyasının bayrağı.gif Tonq Yabqu xaqan
Göytürk İmperiyasının bayrağı.gif Börü Şad

Derafsh Kaviani.png II Xosrov
IV Sumbat Baqratuni

Həmçinin baxRedaktə


ƏdəbiyyatRedaktə

  • Kaveh Farroukh. Sassanian Elite Cavalry AD 224—642.
  • Sebos. İraq imeratorunun tarixi.