İkram Cənnətəli oğlu Güləliyev — kimyaçı alim, Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ə.M. Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, texnika üzrə fəlsəfə doktoru "Motor yağlarına yuyucu-dispersiyaedici aşqarlar" laboratoriyasının işçisi.

İkram Güləliyev
İkram Cənnətəli oğlu Güləliyev
Doğum tarixi (68 yaş)
Doğum yeri Qobustan rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Neft kimyası
Elmi dərəcəsi texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi

HəyatıRedaktə

İkram Güləliyev 1952-ci il noyabr 1-də Azərbaycan Respublikası Qobustan rayonunda qulluqçu ailəsində anadan olub. 1969-cu ildə orta təhsilini 8 nömrəli internat məktəbində bitirdikdən sonra, 1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universi- tetinə (hazırkiBDU) kimya fakultəsinin axşam şöbəsinə qəbul olunub. 1974-1976-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1979-cu ildə BDU-nun kimya fakultəsini bitirib.1972–ci il mart ayının 14-də Aşqarlar kimyası institunun 2 saylı laboratoriyasında baş laborant vəzifəsinə təyin edilib. 1985 –ci ildə institutun disertantı olub. 1993-cü ildə "Müxtəlif karbohidrogen xammal əsasında sulfonat aşqarının alınma texnologiyası " mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülüb.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Ikram Güləliyevin bilavasitə iştiraki ilə neytral, orta və yüksək qələvili sulfonat aşqarlarının alınması həyata keçirilmişdir. Alınmış sulfonat aşqarları (C-150, CC-150, C-300, CC-300 və s.) funksional xassələrinə görə xarıcı analoqlarla eyni səviyyədədir. Alınmış sulfonat aşqarları müxtəlif qrup (M-8V1,M-10Г2,M-10ДМ, M-16 İXP-3, M-16 İXP-4) yağ kompozisiyalarında sınaqdan keçirilmişdir. Sürtkü yağlarına əlavə edilən çoxfunksiyalı alkilfenolsulfonat tipli aşqarlarının ekoloji təmiz alınma üsulları texnologiyasının işlənib hazırlanmısında fəal iştirak etmişdir.

Elmi əsərləriRedaktə

Ikram Güləliyevin 94 elmi əsərin, o cümlədən 8 müəlliflik şəhadətnaməsi, 12 patent, 36 məqalə və 37 tezisin müəllifidir.

Elmi məqalələriRedaktə

 • Ağayev.Ə.N., Fərzəliyev.V.M., Zeynalova.N.N., Güləliyev.İ.C. Bis-alkilfenollarin sulfometilləşməsi məhsulları əsasında kalsium sulfonatların sintezi və onların sürtkü yağlarında çoxfunksiyalı aşqar kimi tədqiqi. // “AMEA Məruzələr”jurnalı. 2008. LXİV, № 5, s. 44-50
 • Агаев.А.Н.,Велиева.С.М.,Кулалиев.И.Д.,Зейналова.Н.Н. Гидроксиалкилбензилсульфонаты как многофункциональные присадки к смазочным маслам.// Журнал прикладной химии, 2009.т.82.Вып.11. с.1926-1928.
 • Агаев.А.Н., Фарзалиев.В.М., Велиева.С.М., Кулалиев.И.Д. Синтетические сульфонатные присадки к маслам. // AMEA Məruzələr, LXVI 2010, №2, s.72-75
 • Агаев.А.Н., Велиева.С.М., Гасанова.С.А., Фейзуллайева.N.А.КулалиевИ.Д. Сульфонатные присадки к смазочным маслам. // Azərbaycan kimya jurnalı, 2010, №3 s. 91-93
 • Агаев.А.Н., Велиева.С.М., Кулалиев.И.Д., Зейналовa.Н.Н. Исследование коллодной стабильности гидроксиалкилбензил-сульфонатных присадок. // Azərbaycan Neft Təsərrufatı. 2011, №2, с.60-63.
 • Агаев.А.Н.,ВелиеваС.М.,КулалиевИ.Д.,ГасановаС.А.,Синтез маслораствори- мых многофункциональных сульфонатных присадок на основе низкомолекулярных алкилфенолов. // Журнал Прикладной Химии. 2012, т.85. Вып.1, с.89-92.
 • Агаев.А.Н., Велиева.С.М., Кулалиев И.Д., Зейналовa.Н.Н. Получение и исследование в качестве присадок к смазочным маслам тио-бис-гидроксиалкилбензилсульфонатов // Химия технология топлив и масел. 2012, №3 с. 33-35
 • Агаев.А.Н ., Велиева С.М., Кулалиев И.Д., ЗейналовaН.Н., ГасановаС.А. Разработка многофункциональной высокощелочной присадки к смазочным маслам. // Azərbaycan Kimya jurnalı 2013, №3, s. 89-91.
 • Агаев.А.Н., CадыховК.И., Велиева С.М., Кулалиев И.Д., Həsənova S.Ə. Полусинтетические сульфонатные присадки к мoторным маслам. // “AMEA Məruzələri” jurnalı. 2013, cild LXІX №1, S.65-71
 • Агаев.А.Н.,ВелиеваС.М.,Кулалиев.И.Д. Модифицированные сульфонатные присадки к смазочным маслам. //Нефтепереработка и Нефтехимия.2014. №2, с.34-35
 • Ağayev.Ə.N., Vəliyeva S.M.,Güləliyev.İ.C., Muradova.F.M. Etilen oliqomerinin C10–C14 fraksiyası əsasında çoxfunksiyalı yuyucu-dispersiyaedici aşqarların sintezi və tədqiqi. // “ Baki Universiteti Xəbərləri” jurnalı 2015, № 4
 • Агаев.А.Н.,ВелиеваС.М.,Кулалиев.И.Д.,ЗейналовaН.Н. Гидроксиалкилбензилсульфонаты как многофункциональные присадки к смазочным маслам и ингибиторы коррозии металлов. //«Технологии нефти и газа » 2016, №5.с.16-19.
 • Aгаев А.Н.,Велиева С.М., Гасанова С.А., Аскерова Х.А., Салманова К.А. Многофункциональные полусинтетические присадки сульфонатного типа к смазочным маслам.// Нефтепереработка и Нефтехимия. 2017, №3. С.38-40

Müəllif şəhadətnamələriRedaktə

 • Способ получения сульфонатной присадки к смазочным маслам.// Авторское свидетельство СССР, №759577, Б.И.№32,1980, Кулиев А.М.. Садыхов К.И., Aгаев А.Н, Магеррамова З.А, Кулалиев И.Д.
 • Смазочная композиция.// Авторское свидетельство СССР, №226837,1985г, Садыхов К.И, Зейналова.Г.А, Кулалиев И.Д, Гасанова С.А, Абдуллаев С.М
 • Смазочная композиция для двигателей внутреннего сгорания. // Авторское свидетельство СССР, № 326952.1991г. Садыхов К.И, Фарзалиев В.М, Мустафаев Н.П, Кулиев М.Г, Асадов Ф.М, Кулалиев И.Д.

PatentləriRedaktə

 • Yağlayıcı kompozisiya.// Azərbaycan Respublikası Patenti № P960017,1996, Sadıxov K.İ, Ağayev Ə.N., Cavadova H.A., Quliyeva M.Q., Güləliyev İ.C.
 • Моторные масла для судовых и стационарных дизелей. // Azərbaycan Respublikası Patenti № İ 2006 0084, Агаев А.Н., Cадыхов К.И., Фарзалиев В.М, Джавадова А.А, Велиева С.М. Кулалиев И.Д.
 • Sürkü yağlarına sulfonat aşqarının alınma üsulu.// Azərbaycan Respublikası Patenti № İ 2009 0205, Fərzəliyev V.M, Ağayev Ə.N., Vəliyeva S.M, Güləliyev İ.C, Zeynalova N N, Şiriyeva İ.Ə
 • Konservasiya yağlarına inhibirləşmə komponentin alınma üsulu.// Azərbaycan Respublikası Patenti № İ 2012 0103, Sadıxov K.İ, Güləliyev İ.C, Ağayeva Z.R, Zeynalova N N, Soltanova Z.Q, Şiriyeva İ.Ə
 • Способ получения сульфонатной присадки к смазочным маслам.// Azərbaycan Respublikası Patenti № İ 2014 0065, Агаев.А.Н., Велиева С.М, Кулалиев И.Д, Зейналова.Н.Н и.др

Beynəlxalq konfranslarda iştirakıRedaktə

 • Малоотходный процесс получения салицилатно-сульфонатных присадок XXVІІ Международная научно-техническая конференция «Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» Сборник тезисов 2013 г. Иркутск, 21-24 октября 2013г, с.81. Агаев А.Н., Кулалиев И.Д., Зейналовa Н.Н
 • Полусинтетические сульфонатные присадки к смазочным маслам.// Тезисы докладов « Девятая Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по Нефтехимии, Баку 2016 4-5 октября, с 225.Садыхов К.И., Велиева С.М., Агаев А.Н., Гасанова С.А., Салманова К.А

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə