İl

Yerin Günəş ətrafında tam dövr etməsi

İlYer kürəsinin Günəş ətrafında dövr etməsi ilə bağlı olan zaman ölçü vahididir.

Təqvim ili qriqorian və yulian təqvimlərində qısa ildə 365, uzun ildə 366 sutkaya bərabərdir.

Kosmologiya elmində « qiqaqod » (milyard il) anlayışı da işlədilir.

İlin müxtəlif uzunluğu redaktə

Həmçinin bax redaktə