İllüziya

İllüziyalatın dilində illusio – aldatma, masqara, ələ salmaq deməkdir.[1]

  • olmayan bir şeyi həqiqi bir şey kimi qəbul etmə; yanlış, səhv təsəvvür, xəyal;
  • cisimlərin səhv, təhrif olunmuş şəkildə qavranılması;
  • yanlış, həyata keçməsi mümkün olmayan boş ümid, xam xəyal və zahirən görünən, həyata keçməz arzu.

İstinadlarRedaktə

  1. Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.