İllüziya– [lat. illusio – aldatma, masqara, ələ salmaq]

  • olmayan bir şeyi həqiqi bir şey kimi qəbul etmə; yanlış, səhv təsəvvür, xəyal;
  • cisimlərin səhv, təhrif olunmuş şəkildə qavranılması;
  • yanlış, həyata keçməsi mümkün olmayan boş ümid, xam xəyal və zahirən görünən, həyata keçməz arzu.


ƏdəbiyyatRedaktə

  • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.