İlliryalılar

İlliryalılar və ya İlirlər (Yunanca: Ἰλλυριοί, Illyrii və ya Illyri) — antik dönəmdə Balkan yarımadasının qərbinin bir qismi və İtaliya yarımadasının cənub-şərq sahillərində (Messapia) yaşamış boy qrupları.[1] İlliryalıların bölgəsi qədim Yunan və Roma qeydlərində İliriya olaraq verilmişdir.

İstinadlarRedaktə

  1. Frazee, 1997. səh. 89: "The Balkan peninsula had three groups of Indo-Europeans prior to 2000 B.C. Those on the west were the Illyrians; those on the east were the Thracians; and advancing down the southern part of the Balkans, the Greeks."