• işgüzar şəxs haqqında ətrafdakıların təsəvvürü, fikri;
  • firmanın (əmtəələrin, xidmətlərin) onun bazardakı mövqeyini, alıcının firma markasına sadiqliyini təmin edən siması;
  • fikri surət, fikri təsəvvür;
  • rəmz, simvol.

ƏdibiyyatRedaktə

  • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.