Merge-arrows.svg Bu məqalə Fərd məqaləsinə çox yaxındır və hər ikisinin eyni başlıq altında birləşdirilməsi mümkündür.

  • ayrıca bir şəxsə aid olan, fərdi, şəxsi;
  • tək-təklikdə, ayrı-ayrılıqda.


ƏdəbiyyatRedaktə

  • Əliquliyev R.. Şükürlü S., Kazımova S. Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan terminlər. Bakı, İnformasiya Texnologiyaları, 2009, 201 s.