İnhisarçı rəqabət bazarı

İstehlakçıların müəyyən tələbatını ödəməkdən məqsədi ilə fərqli məhsullar təklif edən çoxlu sayda satıcınn və alıcının olduğu bazara inhisarçı rəqabət bazar deyilir. [1] Bu bazar inhisar və təkmil rəqabət bazarlarının arasında yerləşir. Bu səbəbdən onlarn müxtəlif xüsusiyyətlərini özündə birləşdirir. İnhisarçı rəqabətin əsas xüsusiyyətləri aşağıdaklardır: • Eyni tələbatı ödəyən müxtəlif məhsullar. • Çoxlu sayıda alıcı və satıcı. • Uzunmüddətli dövrdə bazara giriş-çıxışın sərbəstliyi. • Firmalar bazarda çox az paya malikdirlər. • Alclar və satıclar tam informasiyaya malik deyillər. • Uzunmüddətli dövrdə firmalar sıfır mənfəətlə fəaliyyət göstərirlər.

Bazar tarazlığıRedaktə

Bu bazarda da tarazlıq nöqtəsi marjnal gəlirin marjinal xərcə bərabər olan istehsal həcmində əldə edilir[2]. Uzunmüddətli dövrdə bazar iştirakçılar mənfəət əldə edə bilmirlər. Çünki bazarda mənfəət yaranan kimi bazara yeni iştirakçılar daxil olur. Bazarda təklif çoxalır və qiymətlər aşağı enir. Bu o həddə qədər davam edir ki, qiymətlər orta xərclərə bərabərləşsin. Bu zaman bazara giriş dayanır. Çünki digər şəxslər əvvəlki işlərində qazandıqları qədər mənfəət əldə etmək üçün bu bazara daxil olmağa ehtiyac duymayacaqlar.

Bazarda zərər olduqda isə firmalar bazardan çıxmağa başlayacaqlar bu səbəbdən istehsal həcmi və məhsul təklifi azalacaq. Bu o həddə qədər davam edir ki, qiymətlər orta xərclərə bərabərləşir. Bu zaman bazardan çıxış dayanır. Çünki bazar iştirakçıları indi qazandıqları qədər mənfəət əldə etmək üçün bu bazardan çıxıb yeni işə daxil olmağa ehtiyac duymayacaqlar.

Uzunmüddətli dövrdən fərqli olaraq firmalar qısamüddətli dövrdə bazara daxil ola və ya bazardan çıxa bilmədikləri üçün bazar iştirakçıları bu dövrdə mənfəət əldə edə və ya zərərlə üzləşə bilərlər. Bu dövrdə də tarazlıq nöqtəsi marjinal xərclərlə marjinal gəlirlərin kəsişdiyi yerdə olur. [3]

İstinadlarRedaktə

  1. Qreqori Mənkyu. Ekonomiksin Əsasları. Bakı. 2010. Səh.373
  2. Qreqori Mənkyu.Ekonomiksin Əsasları. Bakı. 2010. Səh.373
  3. http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Monopolistic_competition.html