İnteqral

İnteqral - kəsilməz f(x) funksiyasının ibtidai funksiyalarının ümumi şəklinə f(x) funksiyasının inteqralı deyilir.

f(x)-in a dan b'yə qədər olan inteqralı, y=f(x) funksiyasının a ilə b arasındakı fiqurun sahәsinә bәrabәrdir.

TarixiRedaktə

İnteqral sahəsində ən böyük işləri Qotfrid Leybnitsİsaak Nyuton görmüşlər. "İnteqral" sözünü və işarəsini ilk dəfə elmə alman alimi Qotfrid Leybnits daxil etmişdir. Bu söz latıncadan "Cəm" ("ſumma", "summa") mənasını verir. İnteqral hərfi ilə işarə edilir:

 

[a, b] parçasında götürülmüş f(x) funksiyasının müəyyən inteqralın düsturu belədir:

 

Qeyri-müəyyən inteqralın isə düsturu belədir:

 

İnteqral hesabına aid nümunəRedaktə

 .
 .
 .

Bəsit funksiyaların inteqrallarıRedaktə

Rasional funksiyalarRedaktə

 
 
 

İrrasional funksiyalarRedaktə

 
 
 

Loqarifmik funksiyalarRedaktə

 
 

Üstlü funksiyalarRedaktə

 
 
 

Triqonometrik funksiyalarRedaktə

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperbolik funksiyalarRedaktə

 
 
 
 
 
 
 

Tərs hiperbolik funksiyalarRedaktə

 
 
 
 
 
 

Xarici keçidlərRedaktə