İnteqral – kəsilməz f(x) funksiyasının ibtidai funksiyalarının ümumi şəklinə f(x) funksiyasının inteqralı deyilir.

f(x)-in a dan b'yə qədər olan inteqralı, y=f(x) funksiyasının a ilə b arasındakı fiqurun sahәsinә bәrabәrdir.

Tarixi redaktə

İnteqral sahəsində ən böyük işləri Qotfrid Leybnitsİsaak Nyuton görmüşlər. "İnteqral" sözünü və işarəsini ilk dəfə elmə alman alimi Qotfrid Leybnits daxil etmişdir. Bu söz latıncadan "Cəm" ("ſumma", "summa") mənasını verir. İnteqral hərfi ilə işarə edilir:

 

[a, b] parçasında götürülmüş f(x) funksiyasının müəyyən inteqralın düsturu belədir:

 

Qeyri-müəyyən inteqralın isə düsturu belədir:

 

İnteqral hesabına aid nümunə redaktə

 .
 .
 .

Bəsit funksiyaların inteqralları redaktə

Rasional funksiyalar redaktə

 
 
 

İrrasional funksiyalar redaktə

 
 
 

Loqarifmik funksiyalar redaktə

 
 

Üstlü funksiyalar redaktə

 
 
 

Triqonometrik funksiyalar redaktə

 
Qotfrid Leybnits
 
Ser İsaak Nyuton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperbolik funksiyalar redaktə

 
 
 
 
 
 
 

Tərs hiperbolik funksiyalar redaktə

 
 
 
 
 
Analiz etmək alınmadı (SVG (MathML brauzer əlavəsi vasitəsilə aktivləşdirilə bilər): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "http://localhost:6011/az.wikipedia.org/v1/":): {\displaystyle \int \operatorname{arccoth}\,x \, dx = x \operatorname{arccoth} x+ \frac{1}{2}\log{(x^2-1)} + C}

Xarici keçidlər redaktə