İqlimin qlobal problemləriRedaktə

iqlim proqramıRedaktə

Ümumdünya iqlim proqramında müassir iqlimin tərəddüdlərinin tədqiqi üzrə 4 əsas istiqamət müəyyən edilmişdir:

 1. İqlim məumatlarının proqramı.
 2. Tətbiqi iqlimşünaslıq
 3. İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin iqlimə təsiri[1]
 4. İqlim dəyişmələrinin tədqiqi

Proqramın əsas məsələləriRedaktə

 • İqlim mexanizminin tədqiqinə, iqlimin təbii və antropogen amillərin aşkar edilməsi;
 • İqlim məlumatları massivinin genıçləndirilməsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 • İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin planlaşdırılması və idarə olunmasında iqlim bilikilərinin tədqiqi;
 • İqlim dəyişilməsinininsanın təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə təsirinin tədqiqi.[2]

İqlim dəyişilmələrinin təbii səbəbləriRedaktə

İqlim dəyişilmələrinin təbii səbəbləri üç qrup amillərin təsiri ilə izah olnur:

 1. Xarici astronomik amillər
 2. Xarici geofiziki amillər
 3. Daxili geofizki amillər[3]

Həmçinin baxRedaktə

Qlobal istiləşmə, Qlobal şəbəkə, İqlim dəyişmələri, İqlim dəyişməsində antropogen amillər

Xarici keçidlərRedaktə

Qlobal iqlim dəyişiklikləri təhlükəsi

İstinadlarRedaktə

 1. Кислов А.В. Теория климата. М. 1989
 2. Монин А.С. Введение в теорию климата. Л.1982-246с.
 3. Хргиан А.А. Физика атмосферы. М. 1986-328 с