İqnostisizm — varlığı və yoxluğu müzakirə edilən "tanrı" anlayışının tərifində bir tutarlılıq olmadığını, tutarlı bir tərifi olmayan bir anlayışın da varlıq-yoxluq baxımından müzakirəsinin mənasız olduğunu qarşıya qoyan nəzəri mövqedir. Bu qavram 1928-ci ildə, Humanist Yəhudiliyin qurucusu Haham Sherwin Wine tərəfindən kəşf edilmişdir.