İqta ət-təmlik

İqta-ət-təmlik(bağışlanan iqta), şəxsin tam sahibliyinə verirlirdi və getdikcə irs olaraq keçirdi. Bu növ iqta sahibi üşr verirdi. Bu növ iqta, adətən, becərilməyən torpaqlardan, ya da sahibi ölmüş və varisi olmayan torpaqlardan verilirdi.[1]

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Ziya Bünyadov, Azərbaycan 7-9-cu əsrlərdə, Bakı-1989, səh-128

İstinadlarRedaktə

  1. əl-Kəlkəşəndi, XIII, 115-116;əl-Mavərdi, 186-187; İbn əl-Cövzi,60