İqtisadi staqnasiya

Staqnasiya (ing. Stagnation) — İqtisadiyyatda uzunmüddətli sürünən iqtisadi artımı ifadəsi. Adətən yüksək işsizliklə müşaiyət olunur. Beləliklə, ÜDM-dəki artımın sürətinin gözləniləndən çox aşağı olması iqtisadi durğunluğu, yəni depressiya vəziyyətini şərtləndirir[1]. Staqnasiya ilə resessiya ən çox qarışdırılan terminlər sırasında öndədir. Staqnasiya, uzun müddətli, önəmsiz yaxud sıfıra yaxın iqtisadi artımı ifadə etidiyi halda, resesiya bütövlükdə iqtisadi kiçilmə mənasına gəlir.[2]

SəbəbləriRedaktə

Staqnasiya vəziyyətini şərtləndirən amillər sırasında iqtisadi şoklar, iqtisadi struktur problemləri və s. vardır. Bütövlükdə iqtisadiyyatda yaxud spesifik bir iqtisadi və ya biznes tsikilində meydana çıxa bilər.[1]

NəticələriRedaktə

Staqnasiya bir prosses kimi iqtisadi rifah halına çox ciddi təsir edir[3] və inflasiya ilə birləşməsi halında staqflyasiya halının meydana çıxmasına rəvac verir.[2]

MənbəRedaktə

  1. 1 2 Investopedia. "Stagnation".
  2. 1 2 Nicat Muradzadə. "İqtisadi böhran terminologiyasından 7 seçmə".
  3. Wiktionary.Economic Stagnation