İrəvan Müəllimlər Seminariyası

İrəvan Müəllimlər Seminariyasının 1902-ci il buraxılışı

İrəvan Müəllimlər Seminariyası (1881-1918)

1881-ci il no­yab­rın 8-ci ildə açılmış, 69 şagirdi olmuş, direktoru Stepan Suşevskiy, Q.Qənbərov, Məmmədbağır Qazızadə, Mixail Klopov hüquq, Azərbaycan dili, rus dili və ədəbiyyatı və başqa fənlərdən dərs demişlər.

Bu seminariya 1881-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. "Kаvkаzskiy kаlеndаr"ın 1900-cü il məcmuəsinin 335-ci səhifəsində Rəhim Xəlilovun həm Uluxanlı məktəbinə, həm də özünü layiqli müəllim kimi təqdim etdikdən sonra İrəvan Müəllimlər Seminariyasına dəvət olunduğu göstərilmişdir.

37 ilə qədər fəaliyyət göstərən bu təhsil ocağı 1918-ci ilin 6 avqustunda İrəvan gimnaziyası və Uluxanlı məktəbi ilə eyni vaxtda bağlanmışdır

DirektoruRedaktə

Stepan Suşevskiy Mi­xa­il Alek­se­ye­viç Mi­ro­pi­yev

Müsəlman şöbəsinin müdiriləriRedaktə


MüəllimləriRedaktə

 1. Məmmədbağır Qazızadə
 2. Mixail Klopov
 3. Axund Məmmədbağır Kazımzadə tatar (Azərbaycan)dili müəllimi
 4. Firidun bəy Köçərli 1885-1895 ana dili və şəriət müəllimi
 5. Mirzə Məmmədvəli Qəmərli 1901-1911
 6. Rəhim Xəlilov - Azərbaycan dili müəllimi(- 1903)
 7. Rəşid bəy Şahtaxtinski - Azərbaycan dili müəllimi (1903-)
 8. Mirzə Cəfər Məmmədov Azərbaycan dili müəllimi (1911-1917)
 9. Məmməd Axundov
 10. K.Şulkin
 11. Axund Məmmədbağır Tağızadə
 12. Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski
 13. Həbib bəy Səlimov- idman müəllimi

MəzunlarıRedaktə

 1. Vahid Musabəyov
 2. Fərrux bəy Ağakişibəyov
 3. Rəşid bəy İsmayılov
 4. Həbib bəy Səlimov
 5. İsmayıl bəy Şəfibəyov
 6. Nəcəf bəy Vəzirov
 7. Haşım bəy Vəzirov
 8. Mirzə Abbas Məhəmmədzadə
 9. Cabbar Məhəmmədzadə
 10. İbadulla bəy Muğanlinski
 11. Vahid Musabəyov
 12. Hüseynəli bəy Rüstəmbəyov
 13. Tağı bəy Səfiyev
 14. Haşım bəy Nərimanbəyov
 15. Şamil Mahmudbəyov
 16. Həmid bəy Şahtaxtinski 1901-1902 ci il məzunu
 17. Cabbar bəy Məmmədov 1901-1902 ci il məzunu
 18. İbadulla bəy Muğanlinski 1901-1902 ci il məzunu

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

 • ZİYƏDDİN MƏHƏRRƏMOV. "İRƏVANDA MƏKTƏBDARLIQ VƏ MAARİFÇİLİK (1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit)"

Xarici keçidlərRedaktə