İran xarici işlər nazirlərinin siyahısı

(İran Xarici İşlər nazirləri səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Siyahı redaktə

Məşrutə inqilabından əvvəl redaktə

Adları Başlaması Sonu
1 Mirzə Əbdülvahab xan Mötəmədəddövlə 1821 1823
2 Mirzə Əbülhəsən xan Şirazi 1823 1834
3 Mirzə Əli Fərəhani 1834 1835
4 Mirzə Məsud xan Gərmərudi 1835 1838
5 Mirzə Əbülhəsən xan Şirazi 1838 1846
- Haci Mirzə Ağası Bayat 1846 1846
6 Mirzə Məsud xan Gərmərudi 1846 1849
- Mirzə Tağı xan Əmir Kəbir 1849 1851
7 Mirzə Məhəmmədəli xan Şirazi 18 iyul 1851 10 fevral 1852
8 Mirzə Səid xan Gərmərudi 1853 1873
9 Mirzə Hüseyn xan Sipəhsalar 11 dekabr 1873 1880
10 Mirzə Səid xan Gərmərudi 1880 1884
11 Mahmud xan Qaragözlü 1884 1886
12 Mirzə Yəhya xan Qəzvini 5 fevral 1886 1 avqust 1887
13 Mirzə Abbas xan Təfrişi 1887 29 iyun 1896
14 Mirzə Möhsün xan Təbrizi 1886 1899
15 Mirzə Nəsrulla xan 1899 1906

Məşrutə inqilabından sonra redaktə

Adı Başlaması Sonu
1 Məhəmmədəli xan Əlaüssəltənə 1906 15 sentyabr 1907
2 Mirzə Cavad xan Sədəddövlə 1907 1907

Pəhləvilər redaktə

Adı Başlaması Sonu
1 Firuz mirzə Nüsrətəddövlə 1 oktyabr 1925 1 oktyabr 1938
2 Əli Süheyli 1 oktyabr 1938 7 mart 1939
3 Müzəffər Aləm 7 mart 1939 20 aprel 1943
4 Hüseyn Əla 25 aprel 1943 2 mart 1945
5 Mahmud Salehi 2 mart 1945 2 may 1945
6 Möhsün Rəis 2 may 1945 4 may 1945
7 Bağır Kazımi 4 may 1945 7 aprel 1946
8 Hüseynqulu xan Nəvvab 7 aprel 1946 5 may 1951
9 Hüseyn Fatimi 5 may 1951 19 avqust 1953
10 Əbdülhüseyn Miftah 19 avqust 1953 7 aprel 1953
11 Fəzlulla Zahidi 7 aprel 1953 29 aprel 1953
12 Abdulla İntizam 29 aprel 1953 29 aprel 1958
13 Əliqulu Ərdalan 29 aprel 1958 30 dekabr 1959
14 Abbas Aram 30 dekabr 1959 30 July 1960
15 Cəfər Şərifimami 30 iyul 1960 1 dekabr 1960
- Hüseyn Qüds Nəxəi 1 dekabr 1960 30 dekabr 1960
16 Abbas Aram 30 dekabr 1960 3 mart 1966
17 Ərdəşir Zahidi 3 mart 1966 14 yanvar 1973
18 Abbasəli Xələtbari 14 yanvar 1973 14 yanvar 1978
19 Əmir Xosrov xan Qasımlı-Avşar 14 yanvar 1978 1 fevral 1979
20 Əhməd Mirfendereski 1 fevral 1979 21 fevral 1979

İran İslam Respublikası redaktə

Adı Başlaması Sonu
1 Kərim Səncabi 11 fevral 1979 1 aprel 1979
- Mehdi Bazərgan 1 aprel 1979 12 aprel 1979
2 İbrahim Yəzdi 12 aprel 1979 12 noyabr 1979
- Əbülhəsən Banisədr 12 noyabr 1979 29 noyabr 1979
3 Sadıq Qütbzadə 29 noyabr 1979 3 avqust 1980
- Kərim Xudapənahi 3 avqust 1980 11 mart 1981
- Məhəmmədəli Rəcai 11 mart 1981 15 avqust 1981
4 Mir Hüseyn Musəvi 15 avqust 1981 15 dekabr 1981
5 Əli Əkbər Vilayəti 15 dekabr 1981 20 avqust 1997
6 Kamal Xarazi 20 avqust 1997 24 avqust 2005
7 Mənuçöhr Müttəki 24 avqust 2005 13 dekabr 2010
8 Əli Əkbər Salehi 13 dekabr 2010 15 avqust 2013
9 Məhəmməd Cavad Zərif 15 avqust 2013 Hal-hazırda

İstinadlar redaktə