İsa Cəfərov

Cəfərov İsa Ağa oğlu (d. 21 oktyabr 1949) — kimya üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun Kimya fakültəsinin “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” kafedrasının müəllimi.  

İsa Cəfərov
Cəfərov İsa Ağa oğlu
İsa Cəfərov.jpg
Doğum tarixi (71 yaş)
Doğum yeri Kurud, Qafan rayonu, Ermənistan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi fəlsəfə doktoru

Qısa bioqrafik məlumatRedaktə

 • 1949-cu il oktyabrın 22-də Ermənistan Respublikası Qafan rayonunun Kurud kəndində anadan olub.
 • 1967-ci ildə Qafan rayonu Gığı kənd orta məktəbini “Gümüş medalla”  bitirib.
 • Evlidir.  Bir qızı, iki oğlu var.

TəhsiliRedaktə

 • 1971-ci ildə ADPU-nun kimya fakültəsini “fərqlənmə diplomu” ilə bitirib.
 • 2012-ci ildə 02.00.03 – Üzvi kimya ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə edərək kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəсəsini alıb.

Əmək fəaliyyəti Redaktə

 • 1971-1983-cü illərdə Naxçıvan MR Culfa rayonunda orta məktəbdə müəllim
 • 1984-1989-cu illərdə ADPU-nun “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” kafedrasında laborant.
 • 1989-2009-cu illərdə ADPU-nun “Yeni bioloji aktiv birləşmələr” ETL-də böyük elmi işçi
 • 2009-cu ildən hal-hazıra qədər ADPU-nun “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” kafedrasında müəllim

Apardığı dərslərRedaktə

 • Üzvi kimya
 • Üzvi sintez
 • Müasir təlim texnologiyaları
 • Aşqarlar kimyası
 • Neft kimyası və neft kimyəvi sintez.

Elmi yeniliklərRedaktə

 • İlk dəfə katalizatorsuz Mannix reaksiyası ilıə 1-alkil (aril) sulfanilalkanların aminometoksi törəmələrini sintez etmiş və xassələrini tədqiq etmişdir.

Tədqiqat sahəsiRedaktə

 • Alkil (aril) tioalkanollar əsasında yeni bioloji aktiv birləşmələrin sintezi və xassələrinin tədqiqi.

Beynəlxalq seminar,  simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

 • Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Tağı Ələkbər oğlu Tağızadənin 85 illik  yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq  elmi-praktik konfrans. Bakı -2008
 • VII Бакинская Международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии. Баку-2012
 • Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı, 2012.
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Xəstəxanadaxili infeksiyalar, antiseptika və sterilizasiya problemləri” Beynəlxalq simpoziumu. Bakı, 2013. ATU, Tədris Terapevtik klinika
 • Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı. 2013-cü il. Bakı, Azərbaycan

Seçilmiş əsərləri Redaktə

 • Джафаров И.А., Мамедбейли Э.Г., Кочетков К.А. «Метиленоксиамино производные 1-пропилтиогептана в качестве антимикробных присадок к смазочным маслам». Журнал Нефтехимии. РАН Москва 2009. том 49 № 6
 • Джафаров И.А.,.Мамедбейли Э.Г (Мамедов), В.С.Гасанов «Синтез метиленоксиаминопроизводных 1-бутилтиогептана» Журнал прикладной химии. РАН. Санкт- Петербург-2009, Т.82 Вып.4
 • Джафаров И.А., Мамедбейли Э.Г. Кязимова Т.Г., «Синтез и свойства аминометиленоксипроизводных 1-пропильсулфанил пентана». Журнал прикладной химии. РАН. Санкт- Петербург-2010 Т.83 Вып.5
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кочетков К.А. «Синтез и свойства метиленоксиаминопроизводных 1-(пропилтио) октана». Журнал общей химии. РАН. Санкт- Петербург-2010 Т.80 Вып.5
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кочетков К.А. «Синтез аминометокси производных» 1-(пропилсульфанилгексана» Журнал оргaнической химии. РАН. Санкт- Петербург-2010 Т.46 Вып.2
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кочетков К.А. «Синтез диалкиламинометокси производных» 3-арилокси-1-(этилсульфанил) пропонов» Журнал органической химии. РАН. Санкт- Петербург 2010. т.46. вып.2
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кочетков К.А. «Аминометокси производные бензилсульфанилгептана» Журнал прикладной химии. РАН. Санкт- Петербург 2010. т.83. вып.11
 • Məmmədbəyli E.Н., Cəfərov İ.A., Talıbov A.Y.  “Azot və kükürdtərkibli üzvi birləşmələrin Mannix reaksiyası ilə sintezi və xassələri” I və II hissə. Azərbaycan kimya yurnalı.№ 1- 2, 2011
 • Мамедбейли Э.Г., Джафаров И.А., Кочетков К.А. «Синтез аминометокси производных» 1- (бензилсyльфанил) пентана». Журнал органической химии. РАН. Санкт- Петербург 2011. т.47. вып.6
 • Авторское свидетельство СССР, № 1319506 Алекперов Р.К., Мустафаев Ш.А., Гасанов В.С., Джафаров И.А. «1-Пропилтио-2-(-алкиламинометокси)-этаны проявляющие антимикробную активность в смазочных маслах» 1987
 • Авторское свидетельство СССР, № 1378298. Алекперов Р.К., Гасанов В.С., Гаджиева М.А, Рагимова Ш.Ш., Джафаров И.А. «1-Пропилтио -2-арилоксиэтил-N-фенилкарбаматы в качестве антимикробной присадки к смазочным маслам» 01.11.1987
 • Авторское свидетельство СССР, № 1665674. Гасанов В.С., Алекперов Р.К., Джафаров И.А. Мустафаев Ш.А.,«1-(п-Бромфенокси)-3-гептилтио-2-(N1N диэтиламино-метокси)-пропан, проявляющий антимикробную активность »  1991
 • Авторское свидетельство № 1811163. Гасанов В.С., Джафаров И.А. Алекперов Р.К., Мустафаев Ш.А., «1-Бензилтио-2-(N-алкиламинометокси) гексаны, проявляющие антимикробную активность в смазочных маслах» 1992[1]

İstinadlarRedaktə

 1. "İsa Ağa oğlu Cəfərov". 2017-12-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-09-06.