İslam peyğəmbərləri

Quranda adı çəkilən peyğəmbərlər:

 1. Adəm
 2. İdris
 3. Nuh
 4. Hud
 5. Saleh
 6. Lut
 7. İbrahim
 8. İsmail
 9. İshaq
 10. Yaqub
 11. Yusuf
 12. Şüeyb
 13. Harun
 14. Musa
 15. Davud
 16. Süleyman
 17. Əyyub
 18. Zulkifl
 19. Yunus
 20. İlyas
 21. Əlyəsa
 22. Zəkəriyya
 23. Yəhya
 24. İsa
 25. Məhəmməd

Bundan başqa Quranda 4 şəxsiyyətdən də danışılır. Lakin, bunların peyğəmbər olub-olmadıqları mövzusu ixtilaflıdır. Bunlar Üzeyir, Loğman, XızırZülqərneyndir.

Qurandakı peyğəmbərlər
Adəm  • Şeys  • İdris  • Nuh  • Hud  • Saleh  • İbrahim  • İsmail  • İshaq  • Lut  • Yaqub  • Yusif  • Əyyub  • Şüeyb  • Musa  • Harun  • Davud  • Süleyman  • Yunis  • Zəkəriyya  • Yəhya  • İsa  • Məhəmməd
Ayrıca bax: Allah , Din , İslam , Quran