Menim məqsədim xalqımızın savadlanması və məlumatlanması üçün Ana dilimizdə məqalələr yaratmaq və zənginləşdirməkdir.