Cekli Ordeni.jpg "Cekli" ordeni
Mütəmadi olaraq Rasim Əliquliyev məqaləsini zənginləşdirdiyinə görə... (Bu Ayan 68-in Azərbaycandilli vikipediyada yeganə işidir) Dərin hörmətlə: Virtual dostunuz Cekli829 12:34, 12 yanvar 2010 (Cek vaxtı ilə)