QunduzRedaktə

Qunduza heyvanlar aləminin mühəndisi deyirlər.Meşələrdə və çay sahillərində yaşayır;ağac qabığını və zoğlarını yeyir,suyun qabağında çubuqlardan bənd tikir,su-

yun altında lağım düzıldir.Bu lağım onun yuvasından quruya çıxır.

Qunduzun dərisi qiymətlidir.Kürək şəkilli quyruğu sümük kimi bərk maddədən ibarət pulcuqlarla örtülü olur.Qunduzun narıncı rəngli kəsici dişləri çox möhkəmdir,

onlar getdikcə uzanır.Qunduz iki gecədə 30 sm yoğunluğda ağacı gəmirib kəsir.