Sol qolumun qırılması səbəbiylə 2.5 ay burda yoxam.

Salam Dostlar.

Niveles.gif
Commons II. Niveles


Sicil qeydi