Sol qolumun qırılması səbəbiylə 2.5 ay burda yoxam.Niveles.gif
Commons II. Niveles


Sicil qeydi