Salt Flats at Lake Ourimiyeh - Western Iran (7421749374).jpg Bu istifadəçi Urmiyalıdır.
Yeget-1.jpg Bu istifadəçi türk xalqları ilə maraqlanır
ع Bu istifadəçi Ərəb əlifbasını başa düşür.