Puppeter template.svg
Bu istifadəçinin bir və ya daha çox kuklanın sahibi olduğu aşkar edilmişdir.
bloklama qeydlərinə baxa bilərsiniz
Pis niyyətli kukla istifadəsi Vikipediyada qadağan edilmişdir; bloku
keçmək üçün yenidən kukla istifadəsi, blok müddətinin artmasına gətirib çıxara bilər.