25 Bu istifadəçinin bugünkü yaşı
25 il, 4 ay və 23 gündür.
Scorpio.svg Bu istifadəçi
Əqrəb bürcündəndir.
az Azərbaycan dili bu istifadəçinin
ana dilidir