Basmala.svg

Dəmir döyüldükcə qılınca dönər.


TÜRK‌‌‌‌‌‌‌ OĞLAN


21, oktyabr, Çərşənbə, 2020