İstiqlaliyyәt salonu

İstiqlaliyyәt salonu(ing. "İndependence Hall") Tomas Ceffersonun 1776-cı il 4 iyulda ABŞ istiqlal bəyannaməsini yazdıgı yer. 100 dolların arxasında İstiqlaliyyәt salonunun tәsviri vardır.