İzoxor proses (yun. "chora" – tutum) – makroskopik sistemin halının sabit həcmdə dəyişməsi prosesi (V = const). İstənilən həcmdə və ya elektrik lampasında olan qazı qızdırdıqda onun təzyiqinin artması izoxor prosesdir. İzoxor proses sabit həcmli qaz termometrlərində istifadə olunur.İzoxor proses aşağıdakı nisbətlərə bərabərdir:

İzoxor proses

Xarici keçidlər

redaktə