Şöbə (geoloji termin)

Şöbə (geoloji termin) - planetar sistemlərin ən böyük bölgüsü olub, ümumi stratiqrafik şkalanın dördüncü vahididir. Bu, geoloji epoxa müddətində əmələ gələn və Yerin inkişaf tarixində və Yerdəki canlı həyatda müəyyən, kifayət qədər iri və aydın mərhələləri əks etdirən çöküntülərə uyğun gəlir. Şöbə adətən fauna və flora fəsilələri, yarımfəsilələr və cinslərlə səciy­yələnir. Şöbə iki və ya daha çox mərtəbələri özündə birləşdirir. Şöbə adı onun şkalada tutduğu nisbi vəziyyətə uyğun olaraq verilir; üçbölgülü sistemlərdə (alt, orta və üst) və ikibölgülüdə (alt və üst) şöbələr adlandırılır.

Şöbə (geoloji termin)
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.
  Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə 11 ay əvvəl Araz Yaquboglu tərəfindən redaktə olunub. (Yenilə)