Şəddadilərin sikkələri

Şəddadilərin sikkələri - Şəddadilər dövlətində pul təsərrüfatında istifadə olunan sikkələr

Şəkil 1. Şəddadilər. I Fədl bin Muhəmməd (375- 422 = 985 - 1031), Gəncə,404 = 1048, gümüş dirhəm, 4,2 q
Şəkil 2. Şəddadilər. II Əli bin Musa əl-Ləşkəri (425 – 441 = 1033 - 1049),Gəncə, gümüş dirhəm, 3,36 q

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda Şəddadilər (951 - 1174) dövrünə aid dirhəmlər “gümüş böhranı” adlandırılan uyğun dövrün Azərbaycan zərbxanarı və Yaxın Şərqin pul dövriyyəsi haqqında məlumat toplamağa yardım edir[1].

Səciyyəvi xüsusiyyətləriRedaktə

Aversin mərkəzi hissəsinə - “tovhid” ifadələri, Abbasi xəlifəsinin titulu,ətrafına hicri tarixinə müvafiq zərb ili və zərbxana; reversin mərkəzi hissəsinə -Muhəmməd rəsulullah, Şəddadi əmirinin titulu və adı, ətrafına - Quran ayəsinin (“Tövbə” surəsi, ayə 33) həkk edildiyi belə dirhəmlər Gəncə, Ani, Dəbil və d.zərbxanalarda istehsal edilmişdir. Belə tapıntılar BərdəQəbələ rayonlarında aşkarlanmışdır.

Şəkil 1. Şəddadilər. I Fədl bin Muhəmməd (375- 422 = 985 - 1031), Gəncə,404 = 1048, gümüş dirhəm, 4,2 q

Şəkil 2. Şəddadilər. II Əli bin Musa əl-Ləşkəri (425 – 441 = 1033 - 1049),Gəncə, gümüş dirhəm, 3,36 q

Həmçinin baxRedaktə

Elxanilər sikkələri

İstinadlarRedaktə

Başlıq mətniRedaktə

  1. AzərTAc