Şəffaflıq (hidrologiya)

Şəffaflıq — materialın işığı buraxmaq qabiliyyəti göstəricisidir. Suyun şəffaflığı hidrologiyada işığın suya keçmə intensivliyidir.