Şəhər tipli qəsəbə

Şəhər tipli qəsəbə  — SSRİ dövründə yaşayış məntəqəsi növü. Əhali sayına görə onlar şəhərlə kənd arası mövqedə idilər.