Şəkər Məmmədova

Məmmədova Şəkər İdayət qızı (10 yanvar 1964(1964-01-10), Saral, Hamamlı rayonu) - Coğrafiya elmləri namizədi, dosent, Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsinin dekanı

Şəkər Məmmədova
Şəkər İdayət qızı Məmmədova
Şəkər Məmmədova.jpg
Doğum tarixi (57 yaş)
Doğum yeri Saral, Ermənistan
Atası Məmmədov İdayət
Elmi dərəcəsi Cografiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elmi adı Cografiya kafedrasının dekanı
İş yeri Baki Dövlət Universiteti

BioqrafiyasıRedaktə

 • 1964-cü il 10 yanvar Ermənistan Respublikası Spitak rayonunun Saral kəndində anadan olub.
 • 1972-1982-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.
 • 1985-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb.
 • 1996-cı ildən BDU-da çalışır. 1996-ci ildən Coğrafi ekologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsində işləyir
 • 2000-ci ildən Coğrafiya fakültəsinin magistratura üzrə dekan müavini
 • 2017- ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə təyin edilib

Elmi fəaliyyətiRedaktə

1990-ci ildən Azərbaycan Dövlət Hidrometeorologiya komitəsində aparıcı mühəndis,1996-ci ildən Coğrafi ekologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışır.Biocoğrafiya, Ekologiya və ətraf mühiti mühafizə, Şəhərlərin ekologiyası, Ətraf mühitə nəzarət sistemi, Suların və Xəzərin ekologiyası fənlərini tədris edir. 1998-ci ildə coğrafiya elmləri namizəfi, 2003-cü ildə dosent elmi dərəcəsi alıb.

ƏsərləriRedaktə

 1. 2015, Evaluation of Impact of Pollution of the Atmospheric Air on Health of Population in Large Cities of Azerbaijan
 2. 2015, Forecasting methods of atmosphere pollution of big cities
 3. 2015, Examination of the role of venicles in pollution of atmosphere in Azerbailan.
 4. 2015, İqlim dəyişmələrinin təsirindən Gəncə-Qazax zonasında landşaftların dəyişməsi
 5. 2014, Azərbaycan şəhərlərində atmosfer çirklənmə vəziyyətinin ekoloji-coğrafi təhlili
 6. 2014, Bakı şəhər aqlomerasiyası və nəqliyyatının müasir vəziyyəti
 7. 2014, The problems of Azerbaijans transport network and its role in the pollution of Atmospheric air
 8. 2013, The complex indicator of atmospheric pollution in unfavorable meteorological conditions in Azerbaijan
 9. 2013, Исследование роли транспортных средств на загрязнении атмосферы в Азербайджане
 10. 2013, Исследование промышленных отраслей в городах Азербайджана как источников загрязнения атмосферы
 11. 2013, Исследование роли транспортных средств на загрязнении атмосферы в Азербайджане
 12. 2013, Azərbaycanın iri şəhərlərinin atmosferinin çirklənməsinin proqnozlaşdırılmasında qeyri-xətti reqressiyadan istifadə
 13. 2012, Харакеристика главных стационарных источников загрязняюших атмосферу в промышленных городов Азербайджана
 14. 2012, Bakı şəhəri atmosferinin çirklənməsində iqlim şəraitinin rolu
 15. 2012, Azərbaycanin bir çox şəhərlərində atmosfer havasının çirklənməsinin proqnozlaşdirilmasi
 16. Azərbaycanin bir çox şəhərlərində atmosfer havasının çirklənməsinin proqnozlaşdirilmasi
 17. 2011, Bakı şəhərinin iqlim şəraiti və çirkləndiricilərin paylanmasında rolu
 18. 2011, Azərbaycanın sənaye şəhərlərində atmosferi çirkləndirən əsas stasionar mənbələrin səciyyəsi
 19. 2011, Azərbaycan şəhərlərinin inkişafında fiziki və iqtisadi amillərin rolunun qiymətləndirilməsi
 20. 2010, Xəzərətrafı regionların ekoloji vəziyyətinin təhlili (Azərbaycan sahilləri timsalında)
 21. 2010, Enerji mənbələri və onların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi Enerji mənbələri və onların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
 22. 2009, Lənkəran şəhəri atmosferinin müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili
 23. 2009, Şəhərlərin atmosferinin antropegen çirklənməsinin öyrənilməsinin müasir vəziyyəti və bu sahədə aparılan tədqiqatlara dair
 24. 2009, Azərbaycan şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin tədqiqi
 25. 2008, Şəhər atmosferində antropogen fəaliyyətin yaratdığı ekstremal vəziyyətin təhlili
 26. 2008, Bakı şəhər atmosferindəyüksək çirklənmə halları yaradan meteoroloji şəraitin təhlili
 27. 2008, Şəhərlərin atmosferinin çirklənməsi və onun insan səhhətinə təsirinin təhlili
 28. 2008, Глобальные и региональные проблемы загрязнения и вопросы их охраны
 29. 2007, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsində meteoroloji amillərin rolu
 30. 2007, Azərbaycanda atmosferi çirkləndirən əsas energetika sahələri
 31. 2007, Paleocoğrafi tədqiqatların bəzi biocoğrafi mahiyyəti
 32. 2006, Kür çayının ekoloji problemlərinin təhlili və içməli su problemi
 33. 2006, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi qiymətləndirilməsi
 34. 2005, Bakı –Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycan Respublikasında keçdiyi ərazilərin landşaft səciyyəsi
 35. 2005, Müasir islahatlar dövründə torpaqların səmərəli istifadə edilməsinin sosial-iqtisali ekoloji problemləri
 36. 2004, Экономическая и экологическая эффективность промытых почв Кур-Аразской низменности
 37. 2004, Управления и оценка влияния твердых городских отходов на окружающую среду
 38. 2004, Оценка и планирования окружающей среды в Азербайджане
 39. 2012, Ş.Ə.Əhmədov Ş.İ.Məmmədova Ekoloji monitorinq (dərs vəsaiti)

İstinadlarRedaktə