Şərqi AvropaAvropanın şərqində şərti tarixi-geosiyasi bölgə.

Şərqi Avropa