Şablon:"Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı

"Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı

Sənədləşmə

Şablon bu medalla təltif edilən şəxslərin səhifəsində işlədilən şəxs şablonlarındakı "mükafatları" sətrinə qeyd etmək üçün nəzərdə tutulub. "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı məqaləsinə olan daxili keçidin yerinə işlənə bilər.

İstifadə nümunəsi

Ad Soyad
Mükafatları "Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı

{{"Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı|il}}

Boz rəng istəkdən asılı parametrləri göstərir.

{{Şəxs
|adı          = Ad Soyad
|mükafatları  = {{"Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 90 illiyi (1919-2009)" yubiley medalı}}
}}