Bu şablon nəyisə çərçivəyə almaq üçün istifadə olunur.

{{Çərçivə}}

Daha sonra

şablonu əlavə edilir.

{{/çərçivə}} şablonu yeni sətirdə qeyd olunmalıdır.